Вера Ресничка 1d, Изгиб D, 0,12 кук, ира,

Вера Ресничка 1d, Изгиб D, 0,12 кук, ира,