Вера Ресничка 1d, Изгиб D, 0,12 кл, вера

Вера Ресничка 1d, Изгиб D, 0,12 кл, вера